Hacia un nuevo modelo económico y social en España
Comercio•Hostelería-Turismo•Juego
Sábado, 23/02/2019
Portada > noticia
HOSTELERÍA-TURISMO ı PAÍS VALENCIANO

Els treballadors de Sodexo es manifesten enfront del Palau de la Generalitat | Los trabajadores de Sodexo se manifiestan frente al Palau de la Generalitat

03/10/2013 | CHTJ-UGT País Valenciano

En un acte més de les mobilitzacions que s'estan duent a terme des del Comité d'Empresa de Sodexo (empresa concessionària dels servicis de menjador en la factoria Ford d'Almussafes) , els treballadors dels menjadors s'han manifestat pels carrers de València, realitzant un recorregut des de l'Estació del Nord de la ciutat, passant per l'Ajuntament i fins al Palau de la Generalitat, on han entregat un escrit a l'atenció del Conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Sr. D. Máximo Buch.

Els treballadors de Sodexo han intentat en va, que algú del Govern de la Generalitat els rebera per a traslladar les seues preocupacions, davant de l'ERE extintiu que ha presentat l'empresa, i de comprovar que el període de consultes contínua en punt mort, a pesar d'haver-se reunit ja en cinc ocasions la comissió negociadora. L'empresa concessionària i la direcció de Ford, han sigut incapaços fins a la data de traslladar una proposta digna de ser valorada per la representació legal dels treballadors, i per tant, no deixen una altra alternativa que continuar amb el calendari de mobilitzacions.

Davant de la negativa per part del Govern de la Generalitat de rebre a una delegació dels treballadors, la mateixa, ha presentat per registre d'entrada el manifest sol·licitant la mediació de la Generalitat en este procés. D'altra banda, la Comissió Executiva Nacional ha realitzat les gestions oportunes, perquè algun dels grups parlamentaris representats en Les Corts Valencianes, tinguera coneixement dels fets relatats. Així, doncs, una delegació de Compromís, encapçalada per Fran Ferri, Diputat en Les Corts, i Mª Josep Ortega, Responsable Polítiques Sectorials, han atés els treballadors, mostrant-los el seu suport i posant-se a la seua disposició, per la qual cosa, presentaran una proposta de resolució en Les Corts, perquè es retire l'ERE presentat en la factoria d'Almussafes, i es reconduïsca la situació.

Entre tant, els treballadors continuaran amb les mobilitzacions, demà dia 4 d'octubre, es concentraran enfront de les instal·lacions de Ford a Almussafes. Vos esperem.

-----------------------------

En un acto más de las movilizaciones que se están llevando a cabo desde el Comité de Empresa de Sodexo (empresa concesionaria de los servicios de comedor en la factoría Ford de Almussafes ) , los trabajadores de los comedores se han manifestado por las calles de Valencia , realizando un recorrido desde la Estación del Norte de la ciudad , pasando por el Ayuntamiento y hasta el Palau de la Generalitat , donde han entregado un escrito a la atención del Consejero de Economía, Industria , Turismo y Empleo , Sr. D. Máximo Buch.

Los trabajadores de Sodexo han intentado en vano , que alguien del Gobierno de la Generalidad los recibiera para trasladar sus preocupaciones , ante el ERE extintivo que ha presentado la empresa , y de comprobar que el periodo de consultas continua en punto muerto , a pesar de haberse reunido ya en cinco ocasiones la comisión negociadora . La empresa concesionaria y la dirección de Ford , han sido incapaces hasta la fecha de trasladar una propuesta digna de ser valorada por la representación legal de los trabajadores , y por tanto, no dejan otra alternativa que continuar con el calendario de movilizaciones.

Ante la negativa por parte del Gobierno de la Generalidad de recibir a una delegación de los trabajadores , la misma , ha presentado por registro de entrada el manifiesto solicitando la mediación de la Generalitat en este proceso.

Por otra parte , la Comisión Ejecutiva Nacional ha realizado las gestiones oportunas para que alguno de los grupos parlamentarios representados en las Cortes Valencianas , tuviera conocimiento de los hechos relatado.

Así pues , una delegación de Compromis, encabezada por Fran Ferri , Diputado en las Cortes , y M ª José Ortega , Responsable Políticas Sectoriales , han atendido los trabajadores , mostrándoles su apoyo y poniéndose a su disposición, para la que, presentarán una propuesta de resolución en las Cortes , para que se retire el ERE presentado en la factoría de Almussafes , y se reconduzca la situación.

Entre tanto, los trabajadores continuarán con las movilizaciones , mañana día 4 de octubre , se concentrarán frente a las instalaciones de Ford en Almussafes . Os esperamos .

CHTJ-UGT. Avenida de América, 25 - 4ª planta • Tel. 915897309 /10 /13/14 • Fax 91 589 7477 • 28002 Madrid
chtjugt.com UNI UGT Confederal IUF-UITA-IUL Imatek