Hacia un nuevo modelo económico y social en España
Comercio•Hostelería-Turismo•Juego
Lunes, 17/12/2018
Portada > noticia
CATALUÑA | COMERCIO

La UGT denuncia que más del 60% de los festivos de apertura comercial se concentran en dos meses

Nuestro sindicato reivindica el derecho a la conciliación de la vida laboral y personal de los 300.000 trabajadores del sector comercial en Catalunya

07/11/2007

Texto en catalán

El nostre sindicat reivindica el dret a la conciliació de la vida laboral i personal dels 300.000 treballadors del sector comercial a Catalunya

El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa va aprovar ahir el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i festius per a l'any 2008, que ha establert els dies 13 de gener, 20 d'abril, 6 de juliol, 12 d'octubre, 1 de novembre, i 6, 14 i 21 de desembre.

Des de la UGT de Catalunya valorem positivament la decisió de només situar tres festius durant el mes de desembre i passar un altre al primer diumenge de gener de 2009. Aquesta era la demanda del nostre sindicat, que reclamava reduir els 5 festius de desembre (que continua sent la demanda de la patronal) a 2 ó 3.

Tot i així, la nostra organització considera que no és raonable que, com a contrapart, s'hagin concentrat 5 festius (´més del 60% dels festius laborables per als treballadors del comerç) en només dos mesos (de l'1 de novembre de 2008 al 4 de gener de 2009), una decisió que no mostra cap sensibilitat vers la ja de per si difícil conciliació de la vida laboral i personal dels 300.000 treballadors i treballadores del sector del comerç a Catalunya.

Des de la UGT de Catalunya considerem molt contradictori que, d'una banda, es parli de racionalitzar els ponts del calendari laboral espaiant-los durant tot l'any perquè no afecti tant la competitivitat de l'economia catalana però, d'altra banda, no es vegi cap problema en concentrar els festius d'apertura en l'últim trimestre de l'any. Els treballadors i les treballadores del comerç reivindiquen, no només el seu dret a conciliar i a fer ponts, sinó que ells també són consumidors i han de fer les seves compres nadalenques.

A més, des de la nostra organització denunciem que l'obertura en dies festius només beneficia les grans superfícies, en detriment del petit comerç.

Texto en español

El Departamento de Innovación, Universidades y Empresa aprobó ayer el calendario de apertura de los establecimientos comerciales en domingo y festivos para el año 2008, que ha establecido los días 13 de enero, 20 de abril, 6 de julio, 12 de octubre, 1 de noviembre, y 6, 14 y 21 de diciembre.

Desde la UGT de Catalunya valoramos positivamente la decisión de sólo situar tres festivos durante el mes de diciembre y pasar otro al primer domingo de enero de 2009. Esta era la demanda de nuestro sindicato, que reclamaba reducir los 5 festivos de diciembre (que continúa siendo la demanda de la patronal) a 2 ó 3.

Aún así, nuestra organización considera que no es razonable que, como contrapartida, se hayan concentrado 5 festivos (´más del 60% de los festivos laborables para los trabajadores del comercio) en sólo dos meses (del 1 de noviembre de 2008 al 4 de enero de 2009), una decisión que no muestra ninguna sensibilidad de la ya de por si difícil conciliación de la vida laboral y personal de los 300.000 trabajadores y trabajadoras del sector del comercio en Catalunya.

Desde la UGT de Catalunya consideramos muy contradictorio que, por un lado, se hable de racionalizar los puentes del calendario laboral espaciándolos durante todo el año porque no afecte tanto la competitividad de la economía catalana pero, por otro lado, no se vea ningún problema al concentrar los festivos de apertura en el último trimestre del año. Los trabajadores y las trabajadoras del comercio reivindican, no sólo su derecho a conciliar y a hacer puentes, sino que ellos también son consumidores y deben hacer sus compras navideñas.

Además, desde nuestra organización denunciamos que la apertura en días festivos sólo beneficia las grandes superficies, con menoscabo del pequeño comercio.

CHTJ-UGT. Avenida de América, 25 - 4ª planta • Tel. 915897309 /10 /13/14 • Fax 91 589 7477 • 28002 Madrid
chtjugt.com UNI UGT Confederal IUF-UITA-IUL Imatek